Filmsti

Her er to forskjellige kart over filmstien som vi skal bruke i prototypen. I det første vises hvilke linker som fører videre til hvilken film.

filmsti.jpg strukturbakom.jpg

Samtidig skal jo hvert filmklipp finnes i en sort og i en hvit version, men ulike tilhørende historier. Et mere utfyllende kart viser hvordan den bakomliggende strukturen må konstrueres i det xml-dokument som skal være grunden til den testbare prototypen i Flash.


No Responses to “Filmsti”  

  1. No Comments

Leave a Reply

Thomas var her, hehe.