Rapport - Full forklaring

I denne linken finner du prosjektets rapport i pdf-format. I rapporten redegjør vi for hvorfor vi har jobbet med konseptet “Film kobler mennesker”, og vi har også skrevet om vår research i forkant av konseptutviklingen. Her får man full forklaring om hva prosjektet omhandler. Rapporten inneholder linker til bloggposter der vi går mer i dybden i gitte temaer. Rapport.pdf


No Responses to “Rapport - Full forklaring”  

  1. No Comments

Leave a Reply

Thomas var her, hehe.